Marie Curie yng Nghymru

Rydym yn darparu gofal a chefnogaeth i dros 3,500 o bobl sy’n byw â salwch terfynol yng Nghymru bob blwyddyn.

You can read this page in English here.

Gofal nyrsio

Mae dros 140 o Nyrsys Marie Curie yn gweithio yng Nghymru, yn gofalu am tua 2,300 o bobl sydd â salwch terfynol a’u teuluoedd yn eu cartref bob blwyddyn.

Hosbisau

Mae Hosbis Marie Curie Caerdydd a’r Fro ym Mhenarth yn gofalu am tua 1,200 o bobl bob blwyddyn, gan gynnwys pobl sy’n aros yn yr hosbis a’r rhai sy’n dod i mewn am y diwrnod i ddefnyddio gwasanaethau’r hosbis.

Gwirfoddolwyr cynorthwyo

Mae ein Gwirfoddolwyr cynorthwyo yn ymweld yn rheolaidd â phobl sydd â salwch terfynol yn eu cartref neu’n siarad ar y ffôn, gan gynnig cyfeillgarwch a chefnogaeth emosiynol, yn ogystal â chymorth ymarferol. Mae gwirfoddolwyr cynorthwyo ar gael yn Ne Cymru ar hyn o bryd, a byddwn yn ehangu'r gwasanaeth ar draws Cymru yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf.

Cyllid

Diolch i haelioni ein cefnogwyr, mae ein gwasanaethau yn cael eu cynnig am ddim i bobl sydd ag unrhyw salwch terfynol. Mae angen i ni godi tua £4.5 miliwn y flwyddyn i gyllido ein hosbisau a gofal nyrsio yng Nghymru.

Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth am Marie Curie yng Nghymru, gallwch gysylltu â ni ar-lein neu ffonio 01495 740818. Gallwch hefyd ysgrifennu at:

Andrew Wilson-Mouasher
Marie Curie
Tŷ Mamheilad
Ystâd Parc Mamheilad
Pont-y-pŵl
NP4 0HZ

Llywodraethir Marie Curie gan Fwrdd Ymddiriedolwyr y Deyrnas Unedig, ac mae gan yr elusen Fwrdd Ymgynghorol dros Gymru dan gadeiryddiaeth Gareth Williams.

Print this page