Need support?

Living with a terminal illness and looking for support? Our Support Line team are here to help. 

 Open today until 6PM

by phone

 0800 090 2309 Calls are free from landlines and mobile phones. Find out more about our Support Line.

Marie Curie yng Nghymru

Rydym yn darparu gofal a chefnogaeth i dros 3,500 o bobl sy’n byw â salwch terfynol yng Nghymru bob blwyddyn.

You can read this page in English here.

Gofal nyrsio

Mae dros 140 o Nyrsys Marie Curie yn gweithio yng Nghymru, yn gofalu am tua 2,300 o bobl sydd â salwch terfynol a’u teuluoedd yn eu cartref bob blwyddyn.

Hosbisau

Mae Hosbis Marie Curie Caerdydd a’r Fro ym Mhenarth yn gofalu am tua 1,200 o bobl bob blwyddyn, gan gynnwys pobl sy’n aros yn yr hosbis a’r rhai sy’n dod i mewn am y diwrnod i ddefnyddio gwasanaethau’r hosbis.

Gwirfoddolwyr cynorthwyo

Mae ein Gwirfoddolwyr cynorthwyo yn ymweld yn rheolaidd â phobl sydd â salwch terfynol yn eu cartref neu’n siarad ar y ffôn, gan gynnig cyfeillgarwch a chefnogaeth emosiynol, yn ogystal â chymorth ymarferol. Mae gwirfoddolwyr cynorthwyo ar gael yn Ne Cymru ar hyn o bryd, a byddwn yn ehangu'r gwasanaeth ar draws Cymru yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf.

Cyllid

Diolch i haelioni ein cefnogwyr, mae ein gwasanaethau yn cael eu cynnig am ddim i bobl sydd ag unrhyw salwch terfynol. Mae angen i ni godi tua £4.5 miliwn y flwyddyn i gyllido ein hosbisau a gofal nyrsio yng Nghymru.

Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth am Marie Curie yng Nghymru, gallwch gysylltu â ni ar-lein neu ffonio 01495 740818. Gallwch hefyd ysgrifennu at:

Andrew Wilson-Mouasher
Marie Curie
Tŷ Mamheilad
Ystâd Parc Mamheilad
Pont-y-pŵl
NP4 0HZ

Llywodraethir Marie Curie gan Fwrdd Ymddiriedolwyr y Deyrnas Unedig, ac mae gan yr elusen Fwrdd Ymgynghorol dros Gymru dan gadeiryddiaeth Gareth Williams.

Print this page